Skördefest presenterar Påsköppet

På grund av virus läget har vi tillsammans med mathantverkare kommit fram till att det är det bästa att ställa in eventet.

Lokala råvaror till påsk

2019 började Skördefest att testa något nytt, nämligen Julöppet. Konceptet är enkelt: alla matproducenter och förädlare i länet har möjlighet att vara med och sälja deras produkter under en gemensam dag. Allt för att konsumenter ska kunna göra sin inköp för högtider direkt hos producenter.

Vi fortsätter med satsningen och kör med Påsköppet den 5 april, söndag före påsk.

>>Anmäl dig här

senast anmälning är den 18 mars.

Det är nu åttonde året i rad som Skördefest Jämtland Härjedalen sätter bygdens småskaliga produktion och det lokala mathantverket på kartan. Genom evenemangen har vi lyckats koppla ihop konsumenter och producenter i lantligt miljö. På det sättet ökar vi medvetenhet om länets matproduktion och höjer kunskap kring jämtländska råvaror och hantverk. Just att kunna besöka gårdsägaren, träffa bonden och prata med mathantverkaren bidrar mycket till en högre förståelse för varandras förutsättningar. 

Sedan 2018 har Torsta AB och Hushållningssällskapet samverkat. Både för att dela resurser för att kunna genomföra ett event som  Skördefest men också för att tillsammans kunna utveckla Skördefesten i framtiden. Ida Lindman som är projektledare för Matkompetenscentrum JH i Hushållningssällskapet har genom projektet målsättning att vidareutveckla Skördefesten.