Marknadsundersökning

Tillsammans utvecklar vi Skördefest JH

”Skördefesten är ett uppskattat evenemang som genomförts under ett antal år. Det gagnar företagande och nätverksskapande på främst landsbygden, men också mellan stad och land. Vi vill stötta en utveckling av organisationen i att nå nya samverkansparter i form av föreningar och mötesplatser i bygderna. Vi ser gärna att en långsiktig genomförandeform säkerställs”, säger Ida Lindman som genomför en marknadsundersökning just nu.

Syftet med undersökningen är att lägga grunden till en ny form av Skördefest. Målet är att utveckla Skördefest Jämtland Härjedalen med större nytta för det lokala föreningslivet, handel och för människor som lever och verkar på landsbygden.

Vad innebär undersökningen då Ida?
Just nu för jag samtal med gårdar, utställare, föreningar, större organisationer och destinationsbolag. Jag vill nämligen veta hur samhället vill att Skördefesten ska organiseras och utvecklas.
– Hur kan vi få fler besökare?
– Hur kan vi gemensamt stärka varumärket Skördefest Jämtland Härjedalen och med det se ännu större effekter i lokalsamhället?
Ring mig under 070 283 5962 eller skicka ett mail till ida.lindman@hushallningssallskapet.se.

 

Undersökningen finansieras av Leader Sjö, Skog & Fjäll och sker som en del i organisation av Skördefest Jämtland Härjedalen.