”Folk kommer fastän det är kallt och ruggigt”

By september 23, 20182018

För femte året i rad arrangerades på söndagen Skördefest runt om i Jämtlands län. Den är ett sätt att sätta fokus på det lokala mathantverket i länet.

Läs hela artikel på SVT nyheter